Ostutingimused

OSTUTINGIMUSED

E-POE KASUTUSLEPING

Ingella OÜ (registrikood 12761997, juriidilise aadressiga Põllu 10, Võru, 65606) (edaspidi “Müüja”) ja klient, kes vormistab www.ingella.ee e-poes tellimuse (edaspidi “Ostja”), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi “Kasutuslepingu”).

1. E-POOD

1.1 www.ingella.ee e-pood on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi sadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2 Müüjal on õigus mistahes ajal teha E-poes muudatusi.

2.3 Müüjal on õigus hepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada selelst elektronposti teel kirjalikult Ostjat.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Ostjaga ühendust 3 tööpäeva jooksul ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Ostja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

3.6 Ostja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksu arve alusel.

Tellimus tühistatakse, kui Ostja ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

3.7 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Ostja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine  

3.9 Ostukorv luuakse hetkel, kui Ostja on toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.

3.10. Ostukorvis olevate toodete arvu võib Ostja muuta. Samuti võib muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikib Ostja nupule „Salvesta koguse muudatused“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikib Ostja lingile „Telli”. Ostja suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.11. Tellija andmete lehel sisestab Ostja nõutavad andmed ning klikib nupule „Esita tellimus”. Ostja suunatakse tellimuse kinnituse leheküljele.

3.12. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ingella OÜ arvelduskontole.

4.HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Müüjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Tarneviisideks on SmartPOST pakiautomaat või Omniva pakiautomaat või kullerteenus.

5.2 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@ingella.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Ostjale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@ingella.ee.

7.4 Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.5 Tagastamisel kantakse Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Ostjale.

7.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostja toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja. 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Ingella OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müjale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4 Müüja Ostja poolt sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.7 Isikuandmeid töötleb Ingella OÜ, Põllu 10, Võru, 65606, registrikood 12761997.

9.8 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.10 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.13 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.14 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS

10.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Ostja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Ostja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Kaupmees E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.